رزومه

هادی علیجانی
1366، ساری
کارشناسی نقاشی دانشکده هنر دانشگاه شاهد

نمایشگاه انفرادی
1390 گالری آران
1392 گالری آران
1395 گالری پروژه های آران
1396گالری پروژه های آران

نمایشگاه های گروهی
1387 گالری هما، نمایشگاه نسل نو
1388 گالری آران، تهران خیالی، تهران مجازی
1391 گالری خاورمیانه
1391 خانه هنرمندان
1392 خانه هنرمندان
1392 گالری خانه هنر (ساری)
1393 گالری خانه هنر (ساری)
1395 گالری پروژه های آران ) باغ های ایرانی )
1395 گالری 26 ( سرزمین هیچ کجا)
1396 گالری پروژه های  آران (مجموعه آثار روی کاغذ و چاپ سیلک و دیجیتال)
1397 گالری پروژه های آران (فلش بک -بازگوئی داستان)
1398گالری هما (صورتان)
1399گالری داستان (همسازی)

1389 آرت فر دوبی
1397 آرت فر تهران (تیر آرت)
1397 آرت فر اسپانیا (ماربلا آرت)

Hi I am Status.
Close
cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans